Book of Psalms, псалом 127

(O cÓntare a treptelor. Un psalm al lui Solomon.) Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzeşte Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzeşte.

Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi vă culcaţi tÓrziu, ca să mÓncaţi o pÓne cÓştigată cu durere; căci prea iubiţilor Lui El le dă pÓne ca Ón somn.

Iată, fiii sÓnt o moştenire dela Domnul, rodul pÓntecelui este o răsplată dată de El.

Ca săgeţile Ón mÓna unui războinic, aşa sÓnt fiii făcuţi la tinereţă.

Ferice de omul care Óşi umple tolba de săgeţi cu ei! Căci ei nu vor rămÓnea de ruşine, cÓnd vor vorbi cu vrăjmaşii lor la poartă.