Book of Psalms, псалом 128

(O cÓntare a treptelor.) Ferice de oricine se teme de Domnul, şi umblă pe căile Lui!

Căci atunci te bucuri de lucrul mÓnilor tale, eşti fericit, şi-ţi merge bine.

Nevastă-ta este ca o viţă roditoare Ónlăuntrul casei tale; copiii tăi stau ca nişte lăstari de măslin Ómprejurul mesei tale.

Aşa este binecuvÓntat omul care se teme de Domnul.

Să te binecuvÓnteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului, Ón toate zilele vieţii tale, şi să vezi pe copiii copiilor tăi! Pacea să fie peste Israel!