Book of Psalms, псалом 130

(O cÓntare a treptelor.) Din fundul adÓncului, Te chem, Doamne!

Doamne, ascultă-mi glasul! Să ia aminte urechile Tale la glasul cererilor mele!

Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta Ón picioare, Doamne?

Dar la Tine este iertare, ca să fii temut.

Eu nădăjduiesc Ón Domnul, sufletul meu nădăjduieşte, şi aştept făgăduinţa Lui.

Sufletul meu aşteaptă pe Domnul, mai mult decÓt aşteaptă străjerii dimineaţa, da, mai mult decÓt aşteaptă străjerii dimineaţa.

Israele, pune-ţi nădejdea Ón Domnul, căci la Domnul este Óndurarea, şi la El este belşug de răscumpărare!

El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui.