Book of Psalms, псалом 131

(O cÓntare a treptelor. Un psalm al lui David.) Doamne, eu n'am o inimă ÓngÓmfată, nici priviri trufaşe, nu mă Óndeletnicesc cu lucruri prea mari şi prea Ónalte pentru mine.

Dimpotrivă, sufletul Ómi este liniştit şi potolit, ca un copil Ónţercat, care stă lÓngă mamă-sa; da, sufletul meu este ca un copil Ónţercat.

Pune-ţi nădejdea Ón Domnul, Israele, de acum şi pÓnă Ón veac!