Book of Psalms, псалом 149

Lăudaţi pe Domnul! CÓntaţi Domnului o cÓntare nouă, cÓntaţi laudele Lui Ón adunarea credincioşilor Lui!

Să se bucure Israel de Cel ce l -a făcut, să se veselească fiii Sionului de Œmpăratul lor!

Să laude Numele Lui cu jocuri, să -L laude cu toba şi cu arfa!

Căci Domnul are plăcere de poporul Său, şi slăveşte pe cei nenorociţi, mÓntuindu -i.

Să salte de bucurie credincioşii Lui Ómbrăcaţi Ón slavă, să scoată strigăte de bucurie Ón aşternutul lor!

Laudele lui Dumnezeul să fie Ón gura lor, şi sabia cu două tăişuri Ón mÓna lor, ca să facă răzbunare asupra neamurilor, şi să pedepsească popoarele; să lege pe Ómpăraţii lor cu lanţuri, şi pe mai marii lor cu obezi de fer, ca să aducă la Óndeplinire Ómpotriva lor judecata scrisă! Aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii Lui. Lăudaţi pe Domnul!