Book of Psalms, псалом 149

Alleluja. Śpiewajcie pieśń nową Panu; chwała Jego niech zabrzmi w zgromadzeniu świętych.

Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą, niech synowie Syjonu radują się swym Królem.

Niech chwalą Jego imię wśród tańców, niech grają Mu na bębnie i cytrze.

Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie i zdobi pokornych zwycięstwem.

Niech się weselą święci wśród chwały, niech się cieszą na swoich sofach!

Niech chwała Boża będzie w ich ustach, a miecze obosieczne w ich ręku: aby dokonać pomsty wśród pogan i karania pośród narodów; aby ich królów zakuć w kajdany, a dostojników w żelazne łańcuchy; by wypełnić na nich pisany wyrok: to jest chwałą wszystkich Jego świętych. Alleluja.