Book of Psalms, псалом 26

(Un psalm al lui David.) Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu Ón nevinovăţie, şi mă Óncred Ón Domnul, fără şovăire.

Cercetează-mă, Doamne, Óncearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rărunchii şi inima!

Căci bunătatea Ta este Ónaintea ochilor mei, şi umblu Ón adevărul Tău.

Nu şed Ómpreună cu oamenii mincinoşi, şi nu merg Ómpreună cu oamenii vicleni.

Urăsc adunarea celor ce fac răul, şi nu stau Ómpreună cu cei răi.

خmi spăl mÓnile Ón nevinovăţie, şi aşa Ónconjur altarul Tău, Doamne, ca să izbucnesc Ón mulţămiri, şi să istorisesc toate minunile Tale.

Doamne, eu iubesc locaşul Casei Tale, şi locul Ón care locuieşte slava Ta.

Nu-mi lua sufletul Ómpreună cu păcătoşii, nici viaţa cu oamenii cari varsă sÓnge, ale căror mÓni sÓnt nelegiuite, şi a căror dreaptă este plină de mită!

Eu umblu Ón neprihănire; izbăveşte-mă, şi ai milă de mine!

Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă: voi binecuvÓnta pe Domnul Ón adunări.