Book of Psalms, псалом 54

(Către mai marele cÓntăreţilor. De cÓntat cu instrumente cu coarde. O cÓntare a lui David. Făcută cÓnd au venit Zifiţii să spună lui Saul: ,,Ştiţi că David şade ascuns printre noi?``) Scapă-mă, Dumnezeule, prin Numele Tău, şi fă-mi dreptate, prin puterea Ta?

Ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule, ia aminte la cuvintele gurii mele.

Căci nişte străini s'au sculat Ómpotriva mea, nişte oameni asupritori vor să-mi ia viaţa; ei nu se gÓndesc la Dumnezeu. - Da, Dumnezeu este ajutorul meu, Domnul este sprijinul sufletului meu!

Răul se va Óntoarce asupra protivnicilor mei; nimiceşte -i Ón credincioşia Ta!

Atunci Œţi voi aduce jertfe de bună voie, voi lăuda Numele Tău, Doamne, căci este binevoitor; căci El mă izbăveşte din toate necazurile, şi cu ochii mei Ómi văd Ómplinită dorinţa privitoare la vrăjmaşii mei.