Book of Psalms, псалом 54

Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Pieśń pouczająca. Dawidowa.

Gdy Zifejczycy przybyli do Saula, mówiąc: Oto Dawid u nas się ukrywa.

Boże, zbaw mnie, w imię swoje, swoją mocą broń mojej sprawy!

Boże, słuchaj mojej modlitwy, nakłoń ucha na słowa ust moich!

Bo powstają przeciwko mnie pyszni, a gwałtownicy czyhają na moje życie; nie mają Boga przed swymi oczyma.

Oto Bóg mi dopomaga, Pan podtrzymuje me życie.

Niechaj zło spadnie na moich przeciwników i przez wzgląd na Twą wierność zniwecz ich!

Będę Ci chętnie składać ofiarę, sławić Twe imię, bo ono jest dobre, bo wybawi mię z wszelkiej udręki, a moje oko ogląda hańbę moich wrogów.