Book of Psalms, псалом 76

(Către mai marele cÓntăreţilor. De cÓntat cu instrumente cu coarde. Un psalm al lui Asaf. O cÓntare.) Dumnezeu este cunoscut Ón Iuda, mare este Numele Lui Ón Israel.

Cortul Lui este Ón Salem, şi locuinţa Lui Ón Sion; acolo a sfărÓmat El săgeţile, scutul, sabia, şi armele de război. - Tu eşti mai măreţ, mai puternic decÓt munţii răpitorilor.

Despoiaţi au fost vitejii aceia plini de inimă, au adormit somnul de apoi; n'au putut să se apere, toţi acei oameni viteji.

La mustrarea Ta, Dumnezeul lui Iacov, au adormit şi călăreţi şi cai.

CÓt de Ónfricoşat eşti Tu! Cine poate să-Ţi stea Ómpotrivă, cÓnd خţi izbucneşte mÓnia?

Ai rostit hotărÓrea dela Ónalţimea cerurilor; pămÓntul s'a Óngrozit şi a tăcut, cÓnd S'a ridicat Dumnezeu să facă dreptate, şi să scape pe toţi nenorociţii de pe pămÓnt. - Omul Te laudă chiar şi Ón mÓnia lui, cÓnd Te Ómbraci cu toată urgia Ta.

Faceţi juruinţe Domnului, Dumnezeului vostru, şi Ómpliniţi-le! Toţi ceice -L Ónconjoară, să aducă daruri Dumnezeului celui Ónfricoşat.

El frÓnge mÓndria domnitorilor, El este Ónfricoşat pentru Ómpăraţii pămÓntului.