Book of Psalms, псалом 76

Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Psalm. Asafowy. Pieśń.

Bóg znany jest w Judzie, wielkie jest imię Jego w Izraelu.

W Salem powstał Jego przybytek, a na Syjonie Jego mieszkanie.

Tam złamał pioruny łuku, tarczę i miecz, i zbroję.

Jesteś pełen światła - potężniejszy niż góry odwieczne.

Najdzielniejsi stali się łupem i śpią snem swoim, a ręce wszystkich odważnych pomdlały.

Od Twojej groźby, Boże Jakuba, zdrętwiały rydwany i konie.

Jesteś straszliwy i któż Ci się oprze w obliczu Twego zagniewania?

Ogłosiłeś z nieba swój wyrok, przelękła się ziemia, zamilkła, gdy Bóg na sąd się podniósł, by ocalić wszystkich pokornych na ziemi.

Bo gniew Edomu będzie Cię sławił, a resztki Chamat będą obchodzić Twe święto.

Złóżcie śluby i wypełnijcie je przed Panem, Bogiem waszym, niech całe otoczenie niesie dary Straszliwemu, Temu, który poskramia ducha książąt, który jest straszliwy dla królów ziemi.