1 Chronicles, глава 14

Davut'un Ailesi

(2Sa.5:11-16)

Sur Kralı Hiram Davut'a ulaklar ve bir saray yapmak için sedir tomrukları, taşçılar, marangozlar gönderdi. Böylece Davut RAB'bin kendisini İsrail Kralı atadığını ve halkı İsrail'in hatırı için krallığını çok yücelttiğini anladı.

Davut Yeruşalim'de kendine daha birçok karı aldı; bunlardan erkek ve kız çocukları oldu. Davut'un Yeruşalim'de doğan çocuklarının adları şunlardı: Şammua, Şovav, Natan, Süleyman, Yivhar, Elişua, Elpelet, Nogah, Nefek, Yafia, Elişama, Beelyada, Elifelet.

Filistliler Yenilgiye Uğruyor

(2Sa.5:17-25)

Filistliler Davut'un İsrail Kralı olarak meshedildiğini duyunca, bütün Filist ordusu onu aramak için yola çıktı. Bunu duyan Davut onları karşılamaya gitti. Filistliler gelip Refaim Vadisi'nde baskın yapmışlardı. Davut Tanrı'ya danıştı: “Filistliler'e saldırayım mı? Onları elime teslim edecek misin?”

RAB, “Saldır” dedi, “Onları eline teslim edeceğim.”

Bunun üzerine Davut'la adamları Baal-Perasim'e gittiler. Davut orada Filistliler'i bozguna uğrattı. Sonra, “Her şeyi yarıp geçen sular gibi, Tanrı düşmanlarımı benim elimle yarıp geçti” dedi. Bundan ötürü oraya Baal-Perasim14:11 “Baal-Perasim”: “Yarıp geçen Efendi” anlamına gelir. adı verildi. Filistliler putlarını orada bıraktılar. Davut'un buyruğu uyarınca putlar yakıldı.

Filistliler bir kez daha gelip vadiye baskın yaptılar. Davut yine Tanrı'ya danıştı. Tanrı şöyle karşılık verdi: “Buradan saldırma! Onları arkadan çevirip pelesenk ağaçlarının önünden saldır. Pelesenk ağaçlarının tepesinden yürüyüş sesi duyar duymaz, saldırıya geç. Çünkü ben Filist ordusunu bozguna uğratmak için önünsıra gitmişim demektir.” Davut Tanrı'nın kendisine buyurduğu gibi yaptı ve Filist ordusunu Givon'dan Gezer'e kadar bozguna uğrattı.

Böylece Davut'un ünü her yana yayıldı. RAB bütün ulusların ondan korkmasını sağladı.