2 Chronicles, глава 3

Tapınağın Yapılışı

(1Kr.6:1-29; 7:21)

Süleyman bundan sonra RAB'bin Yeruşalim'de babası Davut'a göründüğü Moriya Dağı'nda RAB'bin Tapınağı'nı yaptırmaya başladı. Yevuslu Ornan'ın olan bu harman yerini Davut sağlamıştı. Süleyman krallığının dördüncü yılının ikinci ayının ikinci gününde yapıyı başlattı. Tanrı'nın Tapınağı için attığı temel, eski ölçülere göre altmış arşın3:3 “Altmış arşın”: Yaklaşık 27 m. uzunluğunda, yirmi arşın3:3,4 “Yirmi arşın”: Yaklaşık 9 m. genişliğindeydi. Tapınağın ön cephesini boydan boya kaplayan eyvanının genişliği yirmi arşın, yüksekliği yüz yirmi arşındı3:4 “Yüz yirmi arşın”: Yaklaşık 54 m.. Süleyman iç duvarları saf altınla kaplattı. Ana bölümün duvarlarını da önce çam tahtasıyla, sonra saf altınla kaplattı; hurma ağacı ve zincir motifleriyle süsletti. Tapınağı değerli taşlarla bezetti. Kullanılan altın Parvayim'den getirilmişti. Kirişleri, kapı eşiklerini, duvarlarla kapıları altınla kaplattı. Duvarlara Keruvlar oydurdu.

\v 8 En Kutsal Yer'i* yaptı: Uzunluğu tapınağın genişliğine eşitti; uzunluğu da genişliği de yirmişer arşındı3:8,11,13 “Yirmi arşın”: Yaklaşık 9 m.. En Kutsal Yer'in iç duvarlarını altı yüz talant3:8 “Altı yüz talant”: Yaklaşık 20.7 ton. saf altınla kaplattı. Altın çivilerin ağırlığı elli şekeldi3:9 “Elli şekel”: Yaklaşık 575 gr.. Süleyman yukarı odaları da altınla kaplattı.

\v 10 En Kutsal Yer'de iki Keruv heykeli yaptırarak altınla kaplattı. Keruvlar'ın kanatlarının uzunluğu yirmi arşındı. Keruvlar'dan birinin kanadı beş arşındı3:11,12,15 “Beş arşın”: Yaklaşık 2.3 m. ve tapınağın duvarına erişiyordu. Öbür kanat da beş arşındı ve öteki Keruv'un kanadına değiyordu. Aynı şekilde öteki Keruv'un da kanadı beş arşındı ve tapınağın duvarına erişiyordu. Öbür kanat da beş arşındı ve birinci Keruv'un kanadına değiyordu. Ayakta duran ve açılmış kanatlarının uzunluğu yirmi arşın olan Keruvlar'ın yüzü ana bölüme bakıyordu.

\v 14 En Kutsal Yer'in perdesi lacivert, mor, kırmızı kumaştan ve ince ketenden yapılmıştı. Üzerinde Keruv işlemeleri vardı.

Süleyman otuz beşer arşın3:15 “Otuz beş arşın”: Yaklaşık 15.8 m. yüksekliğinde iki sütun yaptırıp tapınağın önüne diktirdi. Sütun başlıkları beşer arşın yüksekliğindeydi. Gerdanlığa benzer3:16 “Gerdanlığa benzer” ya da “İç odada”. zincirler yaptırarak sütunların üzerine koydurdu. Yüz nar motifi yaptırıp zincirlere taktırdı. Sütunları tapınağın önüne diktirip sağdakine Yakin3:17 “Yakin”: “Pekiştirir” anlamına gelir., soldakine Boaz3:17 “Boaz”: “Güç O'ndadır (Tanrı'dadır)” anlamına gelebilir. adını verdi.