Book of Amos, глава 6

Vay Başına Kaygısızların

Vay başına Siyon'daki kaygısızların, Samiriye Dağı'nda kendilerini güvende sananların, İsrail halkının başvurduğu Önder ulusun tanınmış insanlarının! Kalne Kenti'ne gidin de görün, Oradan büyük Hama'ya geçin, Filistliler'in Gat Kenti'ne inin, Sizin bu krallıklarınızdan daha mı iyiler? Toprakları sizinkinden daha mı geniş? Ey sizler, kötü günü uzak sanan, Zorbalık tahtını yaklaştıranlar. Ey sizler, fildişi süslü yataklara uzananlar, Sedirlere serilenler, Seçme kuzular, besili buzağılar yiyenler, Çenk eşliğinde türkü söyleyenler, Davut gibi beste yapanlar, Tas tas şarap içenler, Yağların en güzelini sürünenler, Yusuf'un yıkımına kederlenmeyenler! Bu yüzden şimdi bunlar Sürgüne gideceklerin başını çekecekler; Sona erecek sedire serilenlerin cümbüşü. Egemen RAB başı üzerine ant içti, Her Şeye Egemen Tanrı RAB şöyle diyor: “Yakup'un gururundan iğreniyor, Saraylarından tiksiniyorum. Bu yüzden içindeki her şeyle kenti Düşmana teslim edeceğim.” Eğer bir evden on kişi kalmışsa, Onlar da ölecek. Ölünün akrabası yakmak için cesedi evden almaya gelince, Evdekine, “Yanında kimse var mı?” diye soracak, O da, “Hayır!” yanıtını alınca, “Sus!” diyecek, “RAB'bin adı anılmamalı.” Çünkü RAB buyuruyor, Büyük ev toza, Küçük ev küle dönecek. Atlar kaya üzerinde koşar mı? Kimse denizde6:12 “Denizde” ya da “orada”. öküzle çift sürer mi? Ama siz adaleti zehire, Doğruluk meyvesini pelinotuna çevirdiniz. Sizler, Lo-Devar6:13 “Lo-Devar”: “Bir hiç” anlamına gelir. Kenti'ni aldık diye sevinenler, “Karnayim'i6:13 “Karnayim”: “Boynuzlar” anlamına gelir. Boynuz gücün simgesidir. kendi bileğimizle ele geçirmedik mi?” diyenlersiniz. “İşte bu yüzden, ey İsrail halkı, Üzerinize bir ulus göndereceğim” Diyor Her Şeye Egemen Tanrı RAB, “Levo-Hamat'tan Arava Vadisi'ne kadar ezecekler sizi.”