Book of Psalms, глава 105

105. Mezmur

(1Ta.16:8-22)

\v 1 RAB'be şükredin, O'nu adıyla çağırın, Halklara duyurun yaptıklarını! O'nu ezgilerle, ilahilerle övün, Bütün harikalarını anlatın! Kutsal adıyla övünün, Sevinsin RAB'be yönelenler! RAB'be ve O'nun gücüne bakın, Durmadan O'nun yüzünü arayın! Ey sizler, kulu İbrahim'in soyu, Seçtiği Yakupoğulları, O'nun yaptığı harikaları, Olağanüstü işlerini Ve ağzından çıkan yargıları anımsayın! Tanrımız RAB O'dur, Yargıları bütün yeryüzünü kapsar. \v 8 O antlaşmasını, Bin kuşak için verdiği sözü, İbrahim'le yaptığı antlaşmayı, İshak için içtiği andı sonsuza dek anımsar. \v 10 “Hakkınıza düşen mülk olarak Kenan ülkesini size vereceğim” diyerek, Bunu Yakup için bir kural, İsrail'le sonsuza dek geçerli bir antlaşma yaptı. O zaman bir avuç insandılar, Sayıca az ve ülkeye yabancıydılar. Bir ulustan öbürüne, Bir ülkeden ötekine dolaşıp durdular. \v 14 RAB kimsenin onları ezmesine izin vermedi, Onlar için kralları bile payladı: “Meshettiklerime dokunmayın, Peygamberlerime kötülük etmeyin!” dedi. \v 16 Ülkeye kıtlık gönderdi, Bütün yiyeceklerini yok etti. \v 17 Önlerinden bir adam göndermişti, Köle olarak satılan Yusuf'tu bu. \v 18 Zincir vurup incittiler ayaklarını, Demir halka geçirdiler boynuna, Söyledikleri gerçekleşinceye dek, RAB'bin sözü onu sınadı. \v 20 Kral adam gönderip Yusuf'u salıverdi, Halklara egemen olan onu özgür kıldı. \v 21 Onu kendi sarayının efendisi, Bütün varlığının sorumlusu yaptı; Önderlerini istediği gibi eğitsin, İleri gelenlerine akıl versin diye. \v 23 O zaman İsrail Mısır'a gitti, Yakup Ham ülkesine yerleşti. \v 24 RAB halkını alabildiğine çoğalttı, Düşmanlarından sayıca artırdı onları. Sonunda tutumunu değiştirdi düşmanlarının: Halkından tiksindiler, Kullarına kurnazca davrandılar. \v 26 Kulu Musa'yı, Seçtiği Harun'u gönderdi aralarına. Onlar gösterdiler RAB'bin belirtilerini, Ham ülkesinde şaşılası işlerini. \v 28 Karanlık gönderip ülkeyi karanlığa bürüdü RAB, Çünkü Mısırlılar O'nun sözlerine karşı gelmişti. \v 29 Kana çevirdi sularını, Öldürdü balıklarını. \v 30 Ülkede kurbağalar kaynaştı Krallarının odalarına kadar. \v 31 RAB buyurunca sinek sürüleri, Sivrisinekler üşüştü ülkenin her yanına. \v 32 Dolu yağdırdı yağmur yerine, Şimşekler çaktırdı ülkelerinde. Bağlarını, incir ağaçlarını vurdu, Parçaladı ülkenin ağaçlarını. \v 34 O buyurunca çekirgeler, Sayısız yavrular kaynadı. Ülkenin bütün bitkilerini yediler, Toprağın ürününü yiyip bitirdiler. \v 36 RAB ülkede ilk doğanların hepsini, İlk çocuklarını öldürdü. \v 37 İsrailliler'i ülkeden altın ve gümüşle çıkardı, Oymaklarından tek kişi bile tökezlemedi. Onlar gidince Mısır sevindi, Çünkü İsrail korkusu çökmüştü Mısır'ın üzerine. \v 39 RAB bulutu bir örtü gibi yaydı üzerlerine, Gece ateş verdi yollarını aydınlatsın diye. \v 40 İstediler, bıldırcın gönderdi, Göksel ekmekle doyurdu karınlarını. \v 41 Kayayı yardı, sular fışkırdı, Çorak topraklarda bir ırmak gibi aktı. Çünkü kutsal sözünü, Kulu İbrahim'e verdiği sözü anımsadı. Halkını sevinç içinde, Seçtiklerini sevinç çığlıklarıyla ülkeden çıkardı. \v 44 Ulusların topraklarını verdi onlara. Halkların emeğini miras aldılar; Kurallarını yerine getirsinler, Yasalarına uysunlar diye. RAB'be övgüler sunun!