Book of Psalms, глава 45

45. Mezmur

Müzik şefi için - “Zambaklar” makamında Korahoğulları'nın Maskili - Aşk ilahisi Yüreğimden güzel sözler taşıyor, Kral için söylüyorum şiirlerimi, Dilim usta bir yazarın kalemi gibi olsun. Sen insanların en güzelisin, Lütuf saçılmış dudaklarına. Çünkü Tanrı seni sonsuza dek kutsamış. Ey yiğit savaşçı, kuşan kılıcını beline, Görkemine, yüceliğine bürün. At sırtında görkeminle, zaferle ilerle, Gerçek ve adalet uğruna45:4 Olası metin “Gerçek ve adalet uğruna”, Masoretik metin “Gerçek ve alçakgönüllülük, adalet uğruna”. Sağ elin korkunç işler göstersin. Okların sivridir, Kral düşmanlarının yüreğine saplanır, Halklar ayaklarının altına serilir. \v 6 Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır45:6 “Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır” ya da “Tanrı'nın sana armağan ettiği krallık sonsuzluklar boyunca kalıcıdır”., Krallığının asası adalet asasıdır. Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın, Seni sevinç yağıyla Arkadaşlarından daha çok meshetti. Giysilerinin tümü mür, öd, tarçın kokuyor; Fildişi saraylardan gelen çalgı sesleri seni eğlendiriyor! Kral kızları senin saygın kadınların arasında, Kraliçe, Ofir altınları içinde senin sağında duruyor. Dinle, ey kral kızı, bak, kulak ver, Halkını, baba evini unut. Kral senin güzelliğine vuruldu, Efendin olduğu için önünde eğil. Sur halkı armağan getirecek, Halkın zenginleri lütfunu kazanmak isteyecek. Kral kızı odasında ışıl ışıl parıldıyor, Giysisi altınla dokunmuş. İşlemeli giysiler içinde kralın önüne çıkarılacak, Arkadaşları, ona eşlik eden kızlar sana getirilecek. Sevinç ve coşkuyla götürülecek, Kralın sarayına girecekler. Atalarının yerini oğulların alacak, Onları önder yapacaksın bütün ülkeye. Adını kuşaklar boyunca yaşatacağım, Böylece halklar sonsuza dek övecek seni.