Book of Psalms, глава 62

62. Mezmur

Müzik Şefi Yedutun için - Davut'un mezmuru Canım yalnız Tanrı'da huzur bulur, Kurtuluşum O'ndan gelir. Tek kayam, kurtuluşum, Kalem O'dur, asla sarsılmam. Birini ezmek için daha ne vakte kadar Hep birlikte üstüne saldıracaksınız, Eğri bir duvara, Yerinden oynamış bir çite saldırır gibi? Tek düşünceleri onu doruktan indirmektir. Yalandan zevk alırlar. Ağızlarıyla hayırdua ederken, İçlerinden lanet okurlar. Sela Ey canım, yalnız Tanrı'da huzur bul, Çünkü umudum O'ndadır. Tek kayam, kurtuluşum, Kalem O'dur, sarsılmam. Kurtuluşum ve onurum Tanrı'ya bağlıdır, Güçlü kayam, sığınağım O'dur. Ey halkım, her zaman O'na güven, İçini dök O'na, Çünkü Tanrı sığınağımızdır. Sela Sıradan insan ancak bir soluk, Soylu insansa bir yalandır. Tartıya konduğunda ikisi birlikte soluktan hafiftir. Zorbalığa güvenmeyin, yağma malla övünmeyin; Varlığınız artsa bile, ona gönül bağlamayın. Tanrı bir şey söyledi, Ben iki şey duydum: Güç Tanrı'nındır, \v 12 Sevgi de senin, ya Rab! Çünkü sen herkese, yaptığının karşılığını verirsin.