Book of Psalms, глава 61

61. Mezmur

Müzik şefi için - Telli sazlarla - Davut'un mezmuru Ey Tanrı, yakarışımı işit, Duama kulak ver! Sana seslenirim yeryüzünün öbür ucundan, Yüreğime hüzün çökünce. Erişemeyeceğim yüksek bir kayaya çıkar beni, Çünkü sen benim için sığınak, Düşmana karşı güçlü bir kule oldun. Çadırında sonsuza dek oturmak Ve kanatlarının gölgesine sığınmak isterim. Sela Çünkü sen, ey Tanrı, adaklarımı duydun, Adından korkanların mirasını bana verdin. Kralın günlerine gün kat, Yılları yüzyıllar olsun! Tanrı'nın huzurunda sonsuza dek tahtında otursun; Onu sevgin ve sadakatinle koru! O zaman adını hep ilahilerle öveceğim, Her gün adaklarımı yerine getireceğim.