Book of Psalms, глава 82

82. Mezmur

Asaf'ın mezmuru Tanrı yerini aldı tanrısal kurulda82:1 “Tanrısal kurulda” ya da “Yargıçlar topluluğunda”., Yargısını açıklıyor ilahların ortasında: “Ne zamana dek haksız karar verecek, Kötüleri kayıracaksınız? Sela Zayıfın, öksüzün davasını savunun, Mazlumun, yoksulun hakkını arayın. Zayıfı, düşkünü kurtarın, Onları kötülerin elinden özgür kılın.” Bilmiyor, anlamıyorlar, Karanlıkta dolaşıyorlar. Yeryüzünün temelleri sarsılıyor. \v 6 “ ‘Siz ilahlarsınız’ diyorum, ‘Yüceler Yücesi'nin oğullarısınız hepiniz!’ Yine de insanlar gibi öleceksiniz, Sıradan bir önder gibi düşeceksiniz!” Kalk, ey Tanrı, yargıla yeryüzünü! Çünkü bütün uluslar senindir.