Book of Psalms, глава 87

87. Mezmur

Korahoğulları'nın mezmuru - İlahi RAB Siyon'u kutsal dağlar üzerine kurdu. Siyon'un kapılarını Yakup soyunun bütün konutlarından daha çok sever. Ey Tanrı kenti, senin için ne yüce sözler söylenir: Sela “Beni tanıyanlar arasında Rahav87:4 “Rahav”: Mısır'ı simgeliyor. ve Babil'i anacağım, Filist'i, Sur'u, Kûş'u* da; ‘Bu da Siyon'da doğdu’ diyeceğim.” Evet, Siyon için şöyle denecek: “Şu da orada doğmuş, bu da, Yüceler Yücesi onu sarsılmaz kılacak.” RAB halkları kaydederken, “Bu da Siyon'da doğmuş” diye yazacak. Sela Okuyucular, kavalcılar, “Bütün kaynaklarım sendedir!” diyecek.