Book of Psalms, псалом 87

Synów Koracha. Psalm. Pieśń. Budowla Jego jest na świętych górach: Pan miłuje bramy Syjonu bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.

Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, o miasto Boże!

Wymienię Rahab i Babel wśród tych, co mnie znają; oto Filistyni i Tyr razem z Kusz [powiedzą]: Ten [i ten] się tam urodził.

O Syjonie zaś będzie się mówić: Każdy na nim się narodził, a Najwyższy sam go umacnia.

Pan spisując wylicza narody: Ten się tam urodził.

I oni zaśpiewają jak tancerze: W tobie są wszystkie me źródła.