Перша книга хроніки, глава 7

А Іссахарові сини: Тола, і Пуа, Яшув і Шімрон, четверо.

А Толині сини: Уззі, і Рефая, і Єріїл, і Яхмай, і Ївсам, і Самуїл, голови їхніх батьківських домів Толи, хоробрі вояки своїх родів. Число їх за Давидових днів двадцять і дві тисячі і шість сотень. А сини Уззі: Їзрахія. А сини Їзрахії: Михаїл, і Овадія, і Йоїл, Їшшійя, п'ятеро, вони всі голови. А в них, за їхніми нащадками, за домом їхніх батьків, були бойові військові ватаги, тридцять і шість тисяч, бо вони мали багато жінок та синів. А їхніх братів по всіх Іссахарових родах, хоробрих вояків, було вісімдесят і сім тисяч, усі вони переписані. Веніямин: Бела, і Бекер, і Єдіяїл, троє. А сини Белині: Ецбон, і Уззі, і Уззіїл, і Єрімот, і Ірі, п'ятеро голів батьківських домів, хоробрі вояки. А в родоводах їх двадцять і дві тисячі тридцять і чотири. А сини Бехерові: Земіра, і Йоаш, і Еліезер, і Елйоенай, і Омрі, і Єремот, і Авійя, і Анатот, і Алемет, усе це Бехерові сини. А в родоводах їх, за їхніми нащадками, головами дому їхніх батьків, хоробрих вояків, двадцять тисяч і двісті. А сини Єдіяїлові: Білган. А сини Білганові: Єуш, і Веніямин, і Егуд, і Кенаана, і Зетан, і Таршіш, і Ахішахар. Усіх цих Едіяїлових синів, за головами дому батьків, хоробрих вояків, було сімнадцять тисяч і двісті, що виходили з військовим відділом на війну. І Шуппім, і Хуппім, сини Іра, Хушім син Ахера. Сини Нефталимові: Яхціїл, і Ґуні, і Єцер, і Шаллум, сини Білги. Сини Манасіїні: Асріїл, якого породила його наложниця арамітка; вона породила й Махіра, Ґілеадового батька. А Махір узяв жінку для Хуппіма та Шуппіма, а ім'я його сестрі Мааха, а ім'я другому Целофхад. А в Целофхада були тільки дочки. І породила Мааха, Махірова жінка, сина, і назвала ім'я йому Переш, а ім'я братові його Шареш. А його сини Улам і Рекем. А Уламові сини: Бедан. Оце сини Ґілеада, сина Махіра, сина Манасіїного. А сестра його Молехет породила Ішгода, і Авіезера, і Махлу. А сини Шеміди були: Ахіян, і Шехем, і Лікхі, і Аніям. А сини Єфремові: Шутелах, і Веред, син його, і син його Тахат, і син його Ел'ада, і син його Тахат,

і син його Завад, і син його Шутелах, і Езер, і Ел'ад. І повбивали їх люди Ґату, народжені в Краю, бо вони зійшли були забрати їхні череди. І був у жалобі їх батько Єфрем численні дні, а брати його приходили розважати його. І ввійшов він до жінки своєї, і зачала вона, і породила сина, а він назвав ім'я йому: Берія, бо зло було в домі його. А дочка його Шеера. І вона збудувала Бет-Хорон долішній і горішній та Уззен-Шееру. І син його Рефах, і Решеф, і син його Телах, і син його Тахан, син його Ладан, син його Аммігуд, син його Елішама, син його Нон, син його Ісус. А їхня посілість та місця їхнього оселення Бет-Ел та належні йому міста, а на схід Нааран, а на захід Ґезер та належні йому міста, і Сихем та належні йому міста, аж до Айї та належних йому міст. А на руки Манасіїних синів: Бет-Шеан та належні йому міста, Танах та належні йому міста, Меґіддо та належні йому міста, Дор та належні йому міста, у них сиділи сини Йосипа, Ізраїлевого сина. Сини Асирові: Їмна, і Їшва, і Їшві, і Берія, та сестра їх Серах. А сини Беріїні: Хевер і Малкіїл, він батько Бірзаіта. А Хевер породив Яфлета, і Шомера, і Хотама, і сестру їх Шую. А сини Яфлетові: Пасах, і Бімхал, і Ашват, оце сини Яфлетові. А сини Шемерові: Ахі і Рогаґґа, Яхебба та Арам. А сини Гелема, його брата: Цофах, і Їмна, і Шелеш, і Амал. Сини Цофахові: Суах, і Харнефер, і Шуал, і Бері, і Їмра, Бецер, і Год, і Шамма, і Шілша, і Їтран, і Беера. А сини Єтерові: Єфунне, і Піспа, і Ара. А сини Улли: Арах, і Ханніїл, і Ріція. Усе це Асирові сини, голови батьківських домів, вибрані лицарі вояки, голови начальників. А в родовідних книгах військових записано, число їхніх людей було двадцять і шість тисяч.