Перша книга хроніки, глава 8

А Веніямин породив первородженого свого Белу, другого Ашбелу, і третього Ахраха,

четвертого Наху, і п'ятого Рафу. А в Бели були сини: Аддар, і Ґера, і Авігуд, і Авішуя, і Нааман, і Ахоах, і Ґера, і Шефуфан, і Хурам. А оце сини Ехудові, вони були голови дому батьків, мешканців Ґеви, та переселено їх до Манахату: і Нааман, і Ахійя, і Ґера, він їх переселив, і породив Уззу та Ахіхуда. А Шахараїм породив дітей на моавському полі по тому, як він відіслав своїх жінок Хушім та Баару. І породив він від Ходеш, своєї жінки: Йовава, і Цівію, і Мешу, і Малкам, і Єуц, і Сохію, і Мірму, це сини його, голови батьківських домів. А від Хушім він породив Авітува та Елпаала. А сини Елпаалові: Евер, і Міш'ам, і Шемер, він збудував Оно й Лод та належні йому міста. А Берія та Шема вони голови дому батьків, мешканців Айялону; вони вигнали мешканців Ґату. А Ахйо, Шашак і Єремот, і Зевадія, і Арад, і Адер, і Михаїл, і Їшпа, і Йоха сини Берії. А Зевадія, і Мешуллам, і Хізкі, і Хевер, і Їшмерай, і Їзлія, і Йовав, сини Елпаалові. А Яким, і Зіхрі, і Завді, і Еліенай, і Ціллетай, і Еліїл, і Адая, і Берая, і Шімрат, сини Шімеієві. А Їшпан, і Евер, і Еліїл, і Авдон, і Зіхрі, і Ханан, і Хананія, і Елам, і Антотійя, і Їфдея, і Пенуїл, сини Шашакові. А Шамшерай, і Шехарія, і Аталія, і Яарешія, і Елійя, і Зіхрі, сини Єрохамові. Оце голови дому батьків за їхніми нащадками, голови, що вони сиділи в Єрусалимі. А в Ґів'оні сиділи: батько Ґів'ону, а ім'я його жінці Мааха, і первороджений син його Авдон, і Цур, і Кіш, і Баал, і Надав, і Ґедор, і Ахйо, і Зехер. А Міклот породив Шім'у. І вони теж сиділи в Єрусалимі, при братах своїх, зо своїми братами. А Нер породив Кіша. А Кіш породив Саула, а Саул породив Йонатана, і Малкі-Шуя, і Авінадава, і Ешбаала.

А син Йонатанів Мерів-Баал, а Мерів-Баал породив Міху. А сини Міхи: Пітон, і Мелех, і Тареа, і Ахаз. А Ахаз породив Єгоадду, а Єгоадда породив Алемета, і Азмавета, і Зімрі: а Зімрі породив Моцу. А Моца породив Бін'ю, його син Рафа, його син Ел'аса, його син Ацел. А в Ацела було шестеро синів, а оце їхні імена: Азрікам, Бохеру, і Ізмаїл, і Шеар'я, і Овадія, і Ханан, усі вони сини Ацелові. А сини Ешека, брата його: первороджений його Улам, другий Єуш, третій Еліфелет. А Уламові сини були мужі хоробрі вояки, що натягували лука й що мали багато синів та онуків, сотню й п'ятдесят. Усі вони з Веніяминових синів.