Четверта книга Мойсеєва: Числа, глава 2

І Господь промовляв до Мойсея та до Аарона, говорячи:

Отаборяться Ізраїлеві сини кожен при прапорі своїм за ознаками домів своїх батьків, навпроти скинії заповіту навколо отаборяться. Напереді на схід отаборяться: прапор Юдиного табору за своїми військовими відділами, а начальник Юдиних синів Нахшон, син Аммінадавів;

а його військо та його перелік сімдесят і чотири тисячі й шістсот. А при ньому отабориться Іссахарове плем'я, а начальник Іссахарових синів Натанаїл, син Цуарів; а його військо та його перелік п'ятдесят і чотири тисячі й чотириста. Плем'я Завулонове, а начальник Завулонових синів Еліяв, син Хелонів; а його військо та його перелік п'ятдесят і сім тисяч і чотириста. Усіх перелічених Юдиного табору сто тисяч і вісімдесят тисяч і шість тисяч і чотириста за своїми військовими відділами. Вони рушать найперше. Прапор Рувимового табору на південь, за військовими відділами своїми, а начальник Рувимових синів Еліцур, син Шедеурів; а його військо та його перелік сорок і шість тисяч і п'ятсот. А при ньому отабориться Симеонове плем'я, а начальник Симеонових синів Шелуміїл, син Цурішаддаїв; а його військо та його перелік п'ятдесят і дев'ять тисяч і триста. І Ґадове плем'я, а начальник Ґадових синів Ел'ясаф, син Реуїлів; а його військо та його перелік сорок і п'ять тисяч і шістсот і п'ятдесят. Усіх перелічених Рувимового табору сто тисяч і п'ятдесят і одна тисяча й чотириста й п'ятдесят за своїми військовими відділами. Вони рушать другі. І як рушить скинія заповіту, то табір Левитів буде серед таборів. Як вони отаборяться, так вирушать, кожен на своїм місці за своїми прапорами. Прапор Єфремового табору за військовими відділами своїми на захід, а начальник Єфремових синів Елішама, син Аммігудів; а його військо та їхній перелік сорок тисяч і п'ятсот. А при ньому плем'я Манасіїне, а начальник синів Манасіїних Гамаліїл, син Педацурів; а його військо та їхній перелік тридцять і дві тисячі й двісті. І Веніяминове плем'я, а начальник Веніяминових синів Авідан, син Ґід'оніїв; а його військо та їхній перелік тридцять і п'ять тисяч і чотириста. Усіх перелічених Єфремового табору сто тисяч і вісім тисяч і сто за своїми військовими відділами. Вони рушать треті. Прапор Данового табору північ, за своїми військовими відділами, а начальник Данових синів Ахіезер, син Аммішаддаїв; а його військо та їхній перелік шістдесят і дві тисячі й сімсот. А при ньому отабориться Асирове плем'я, а начальник Асирових синів Паґ'іїл, син Охранів; а його військо та їхній перелік сорок і одна тисяча й п'ятсот. І плем'я Нефталимове, а начальник синів Нефталимових Ахіра, син Енанів; а його військо та їхній перелік п'ятдесят і три тисячі й чотириста. Усіх перелічених Данового табору сто тисяч і п'ятдесят і сім тисяч і шістсот. Вони рушать наостанку за прапорами своїми. Оце перелічені Ізраїлевих синів за домами батьків своїх, усіх перелічених тих таборів за своїми військовими відділами шістсот тисяч і три тисячі й п'ятсот і п'ятдесят. А Левити не перелічені серед Ізраїлевих синів, як Господь наказав був Мойсеєві. І Ізраїлеві сини зробили все, що Господь наказав був Мойсеєві, так вони таборували за прапорами своїми, і так рушали кожен за своїми родами при домі своїх батьків.