Четверта книга Мойсеєва: Числа, глава 3

А оце нащадки Ааронові та Мойсеєві в дні, коли Господь промовляв до Мойсея на Сінайській горі.

І оце імена Ааронових синів: перворідний Надав, і Авігу, Елеазар та Ітамар. Оце імена Ааронових синів, помазаних священиків, що він посвятив їх бути священиками. Та помер Надав та Авігу перед Господнім лицем, коли вони принесли були чужий огонь перед Господнім лицем у Сінайській пустині, а синів у них не було. І були священиками Елеазар та Ітамар за життя батька свого Аарона. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Приведи Левієве плем'я, і постав його перед священиком Аароном, і вони будуть услуговувати йому. І будуть вони виконувати сторожу його та всієї громади перед скинією заповіту, щоб виконувати службу скинійну. І будуть вони стерегти всі речі скинії заповіту та сторожу Ізраїлевих синів, щоб виконувати службу скинійну. І даси Левитів Ааронові та синам його, власне йому вони дані від Ізраїлевих синів. А Аарона та синів його постав, щоб вони пильнували свого священства, а чужий, хто наблизиться, буде забитий. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: А Я оце взяв Левитів з-посеред Ізраїлевих синів замість кожного перворідного, що розкривають утробу, з Ізраїлевих синів. І будуть Левити Мої, бо Мій кожен перворідний. Того дня, коли Я був ударив кожного перворідного в єгипетськім краї, Я посвятив Собі кожного перворідного в Ізраїлі від людини аж до скотини, Мої вони будуть. Я Господь! І Господь промовляв до Мойсея в Сінайській пустині, говорячи:

Перелічи Левієвих синів за домами їхніх батьків, за родами їхніми, кожного чоловічої статі від місячного віку й вище перелічиш їх. І Мойсей перелічив їх за Господнім словом, як йому наказано. І були за йменнями своїми оці Левієві сини: Ґершон, і Кегат, і Мерарі. А оце імена Ґершонових синів за їхніми родами: Лівні та Шім'ї. А сини Кегатові за їхніми родами: Амрам і Їцгар, Хеврон і Уззіїл. А сини Мерарі за їхніми родами: Махлі та Муші. Оце вони, роди Левієві, за домами своїх батьків. Від Ґершона: рід Лівнієвих та рід Шім'їєвих. Оце вони, роди Ґершонових. Перелічені їхні числом кожного чоловічої статі від місячного віку й вище, перелічені їхні сім тисяч і п'ятсот. Роди Ґершонових будуть таборувати за наметом на захід. А начальник батьківського дому Ґершонових Ел'ясаф, син Лаїлів. А догляд Ґершонових синів у скинії заповіту: скинія внутрішня і намет зовнішній, і покриття його, і завіса входу скинії заповіту, і запони подвір'я, і заслона входу подвір'я, що на скинії та на жертівнику навколо, і шнури її до всієї служби його. А від Кегата: рід Амрамових, і рід Іцхарових, і рід Хевронових, і рід Оззіїлових, оце вони, роди Кегатових. Числом кожного чоловічої статі від місячного віку й вище, вісім тисяч і шістсот, що пильнували сторожу святині. Роди Кегатових синів отаборяться на подовжньому боці скинії на південь. А начальник батькового дому родів Кегатових Еліцафан, син Уззіїлів. А їхній догляд: ковчег, і стіл, і свічник, і жертівники, і святі речі, що служать ними, і завіса, і вся служба при тому. А начальник Левієвих начальників Елеазар, син священика Аарона, що мав догляд над тими, хто пильнує сторожу святині. Від Мерарі: рід Махлієвих, і рід Мушієвих, оце вони, роди Мерарієві. А перелічені їхні числом кожного чоловічої статі від місячного віку й вище, шість тисяч і двісті. А начальник батьківського дому Мерарієвих родів Цуріїл, син Авіхаїлів. Вони отаборяться на подовжнім боці скинії на північ. А догляд сторожі Мерарієвих синів: дошки скинії, і засови її, і стовпи її, і підстави її, і всі речі її, і вся служба її, і стовпи подвір'я навколо, і їхні підстави, і кілки їхні, і їхні шнури. А ті, що таборують спереду перед скинією, перед скинією заповіту на схід, Мойсей й Аарон та сини його, вони виконують сторожу святині, сторожу за Ізраїлевих синів. А чужий, хто наблизиться, буде забитий. Усі перелічені Левитів, що перелічив Мойсей та Аарон на Господній наказ за їхніми родами, кожен чоловічої статі від місячного віку й вище, двадцять і дві тисячі. І сказав Господь до Мойсея: Перелічи всіх перворідних чоловічої статі Ізраїлевих синів від місячного віку й вище, і перелічи число імен їх.

І візьми для мене Левитів Я Господь! замість кожного перворідного Ізраїлевих синів, а худобу Левитів замість кожного перворідного серед худоби Ізраїлевих синів. І перелічив Мойсей, як Господь наказав був йому, усіх перворідних серед Ізраїлевих синів. І було всіх перворідних чоловічої статі числом імен від місячного віку й вище, за їхніми переліченими двадцять і дві тисячі двісті і сімдесят і три. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Візьми Левитів замість кожного перворідного серед Ізраїлевих синів, а худобу Левитів замість їхньої худоби, і будуть Левити Мої. Я Господь! А на окуп тих двохсот і семидесяти і трьох, що позостали понад Левитами з перворідного Ізраїлевих синів, то візьми по п'яти шеклів на голову, на міру шеклем святині візьмеш, двадцять ґер шекель, і даси ті гроші Ааронові та синам його, як окуп за позосталих серед них. І взяв Мойсей гроші окупу від позосталих понад викуплених Левитами, від перворідного Ізраїлевих синів узяв він ті гроші, тисячу і триста і шістдесят і п'ять на міру шеклем святині. І дав Мойсей гроші окупу Ааронові та синами його за Господнім наказом, як Господь наказав був Мойсеєві.