Быццё, разьдзел 36

Вось радавод Ісава, ён жа Эдом.

Ісаў узяў сабе жонак з дачок Ханаанскіх: Аду, дачку Элона Хэтэяніна, і Алівэму, дачку Аны, сына Цывэона Эвэяніна,

і Васэмату, дачку Ізмаіла, сястру Наваёта.

Ада нарадзіла Ісаву Эліфаза. Васэмата нарадзіла Рагуіла,

Алівэма нарадзіла Еуса, Еглома і Карэя. Гэта сыны Ісава, якія нарадзіліся яму ў зямлі Ханаанскай.

І ўзяў Ісаў жонак сваіх і сыноў сваіх і дачок сваіх, і ўсіх людзей дома свайго, і статкі свае і ўсё быдла сваё, і ўсю маёмасьць сваю, якую ён набыў у зямлі Ханаанскай, і пайшоў у іншую зямлю ад аблічча Якава, брата свайго;

бо маёмасьць іхняя была такая вялікая, што яны не маглі жыць разам, і зямля вандраваньня іхняга не ўмяшчала іх, ад мноства статкаў іхніх.

І пасяліўся Ісаў на гары Сэір. Ісаў, ён жа Эдом.

І вось радаслоўнік Ісава, бацькі Ідумэяў, на гары Сэір.

Вось імёны сыноў Ісававых: Эліфаз, сын Ады, жонкі Ісававай, і Рагуіл, сын Васэматы, жонкі Ісававай.

У Эліфаза былі сыны: Тэман, Амар, Цэфо, Гатам і Кеназ.

А Тамна была наложніца Эліфаза, сына Ісававага, і нарадзіла Эліфазу Амаліка. Вось сыны Ады, жонкі Ісававай.

І вось сыны Рагуіла: Нахат і Зэрах, Шама і Міза. Гэта сыны Васэматы, жонкі Ісававай.

І гэтыя сыны былі Алівэмы, дачкі Аны, сына Цэвэонавага, жонкі Ісававай: яна нарадзіла Ісаву Еуса, Еглома і Карэя.

Вось старэйшыны сыноў Ісававых. Сыны Эліфаза, першародка Ісававага: старэйшына Тэман, старэйшына Амар, старэйшына Цэфо, старэйшына Кеназ,

старэйшына Карэй, старэйшына Гатам, старэйшына Амалік. Гэтыя старэйшыны Эліфазавыя ў зямлі Эдома; гэта сыны Ады.

Гэтыя сыны Рагуіла, сына Ісававага: старэйшына Нахат, старэйшына Зэрах, старэйшына Шама, старэйшына Міза. Гэта старэйшыны Рагуілавыя ў зямлі Эдома; гэта сыны Васэматы, жонкі Ісававай.

Гэта сыны Алівэмы, жонкі Ісававай: старэйшына Еус, старэйшына Еглом, старэйшына Карэй. Гэта старэйшыны Алівэмы, дачкі Аны, жонкі Ісававай.

Вось сыны Ісава, і вось старэйшыны іх. Гэта Эдом.

Гэта сыны Сэіра Харэяніна, якія жылі ў зямлі той: Лотан, Шовал, Цывэон, Ана,

Дышон, Эцэр і Дышан. Гэтыя старэйшыны Харэяў, сыноў Сэіра, у зямлі Эдома.

Сыны Лотана былі: Хоры і Геман; а сястра ў Лотана: Тамна.

Гэтыя сыны Шовала: Алван, Манахат, Эвал, Шэфо і Онам.

Гэтыя сыны Цывэона: Ая і Ана. Гэта той Ана, які знайшоў цёплыя воды ў пустыні, калі пасьвіў аслоў Цывэона, бацькі свайго.

Гэтыя дзеці Аны: Дышон і Алівэма, дачка Аны.

Гэтыя сыны Дышона: Хэмдан, Эшбан, Ітран і Хэран.

Гэтыя сыны Эцэра: Білган, Зааван і Акан.

Гэтыя сыны Дышана: Уц і Аран.

Гэтыя старэйшыны Харэяў: старэйшына Лотан, старэйшына Шовал, старэйшына Цывэон, старэйшына Ана,

старэйшына Дышон, старэйшына Эцэр, старэйшына Дышан. Вось старэйшыны Харэяў, паводле старэйшынства іхняга ў зямлі Сэір.

Вось цары, якія валадарылі ў зямлі Эдома, раней валадараньня цароў і сыноў Ізраілевых:

валадарыў у Эдоме Бэла, сын Вэораў, а імя горада яго Дынгава.

І памёр Бэла, і зацараваў пасьля яго Ёваў, сын Зэраха, з Васоры.

Памёр Ёваў, і зацараваў пасьля яго Хушам, зь зямлі Тэманіцянаў.

І памёр Хушам, і зацараваў пасьля яго Гадад, сын Бэдадаў, які разьбіў Мадыяніцянаў на полі Маава: імя горада яго Авіт.

І памёр Гадад, і зацараваў пасьля яго Самла, з Масрэкі.

І памёр Самла, і зацараваў пасьля яго Саўл з Рэхавота, што каля ракі.

І памёр Саўл, і зацараваў пасьля яго Баал-Ханан, сын Ахбора.

І памёр Баал-Ханан, сын Ахбора, і зацараваў пасьля яго Гадар; імя горада яго Паў; імя жонкі ягонай Мэгэтавээль, дачка Матрэды, сына Мэзагава.

Гэтыя імёны старэйшых Ісававых, паводле плямёнаў іхніх, паводле мясьцінаў іхніх, паводле імёнаў іхніх: старэйшына Тымна, старэйшына Алва, старэйшына Етэт,

старэйшына Алівэма, старэйшына Эла, старэйшына Пінон,

старэйшына Кеназ, старэйшына Тэман, старэйшына Міўцар,

старэйшына Магдыіл, старэйшына Ірам. Вось старэйшыны Ідумэйскія, паводле іх селішчаў, у зямлі валоданьня іхняга. Вось Ісаў, бацька Ідумэяў.