Кніга выслоўяў Саламонавых, разьдзел 3

Сыне мой! навукі маёй не забывай, і запаведзі мае хай захоўвае сэрца тваё;

бо даўжыні дзён, гадоў жыцьця і міру яны памножаць табе.

Літасьцівасьць і праўда хай не пакідаюць цябе; абвяжы імі шыю тваю, напішы іх на скрыжалі сэрца твайго:

і здабудзеш мудрасьць і ласку ў вачах Бога і людзей.

Спадзявайся на Госпада ўсім сэрцам тваім і не кладзі надзеі на розум твой.

На ўсіх дарогах тваіх спазнавай Яго, і Ён выпрастуе шляхі твае.

Ня будзь мудрацом у вачах тваіх; бойся Госпада, і пазьбягай ліха;

Гэта будзе здароўе целу твайму і ежа касьцям тваім.

Шануй Госпада ад імя твайго і ад пачаткаў усіх прыбыткаў тваіх;

і напоўняцца засекі твае зь верхам, і чавільні твае будуць налівацца новым віном.

Пакараньня Гасподняга, сыне мой, не адхіляй, і ня лічы за лішніцу перасьцярогі Ягоныя;

бо, каго любіць Гасподзь, таго карае і дабра зычыць таму, як бацька сыну свайму.

Шчасны той чалавек, які надбаў мудрасьць, і чалавек, які здабыў розум!

Бо здабываньне яе лепшае за здабываньне срэбра, і прыбытку зь яе больш, чым ад золата.

Яна даражэйшая за каштоўныя камяні; і нішто з таго, што жадана табе, не зраўняецца зь ёю.

Даўгадзённасьць у правіцы ў яе, а ў лявіцы багацьце і слава;

шляхі яе - шляхі прыемнасьці, і ўсе сьцежкі яе - мірныя.

Яна - дрэва жыцьця тым, што называюць яе, - і шчасныя тыя, што маюць яе!

Гасподзь мудрасьцю ўтварыў зямлю, нябёсы паставіў розумам;

Яго мудрасьцю адчыніліся бездані, і воблакі кропяць расою.

Сыне мой, ня ўпускай з вачэй тваіх гэтага; захоўвай здаровае мысьленьне і разважлівасьць:

і яны будуць жыцьцём душы тваёй і акрасаю шыі тваёй.

Туды бясьпечна пойдзеш шляхам тваім і нага твая не спатыкнецца.

Калі ляжаш спаць, ня будзеш баяцца; і як засьнеш, сон твой салодкі будзе.

Не збаішся раптоўнага страху і пагібелі ад бязбожных, калі яна прыйдзе;

бо Гасподзь будзе надзеяй тваёй і ўтрымае нагу тваю ад пасткі.

Не адмаўляйся рабіць дабро, калі яно трэба, калі рука твая можа зрабіць гэта.

Не кажы сябру твайму: «ідзі і прыйдзі зноў, і заўтра я дам», калі маеш з сабою.

Не намышляй супроць блізкага твайго ліха, калі ён бясьпечна жыве з табою.

Не сварыся з чалавекам бяз прычыны, калі ён не зрабіў табе благога.

Не зайздросьці посьпехам гвалтаўніка і не бяры сабе за прыклад шляхі ягоныя,

бо Гасподзь грэбуе тым, хто распусны, а справядлівага даверам Сваім адарае.

Праклён Гасподні на дом бязбожніка, а дом пабожнага Ён дабраслаўляе.

Калі з блюзьнераў Ён насьміхаецца, дык пакорным дае мілату.

Мудрыя спадкуюць славу, а непапраўныя немысьлі - ганьбу.