Кніга Псальмаў, псальм 146

Алілуя.

Хвалеце Госпада, бо гэта добра - сьпяваць Богу нашаму, бо гэта соладка - Яму належыць хвала.

Гасподзь будуе Ерусалім, зьбірае выгнанцаў Ізраіля.

Ён ацаляе зьнявечаных сэрцам, і лекуе скрухі іхнія.

Вылічвае колькасьць зорак; усіх іх называе імёнамі іхнімі.

Вялікі Гасподзь наш і вялікая моц Ягоная, і розум Ягоны нявымерны.

Пакорлівых узвышае Гасподзь, а бязбожных прыгінае да зямлі.

Сьпявайце па чарзе славаслоўе Госпаду; грайце Богу нашаму на арфе.

Ён засьцілае неба хмарамі, рыхтуе зямлі дождж, росьціць на горах траву;

дае быдлу пашу ягоную і крумкача птушанятам, што клічуць Яго.

Не на сілу каня глядзіць ён, ня хуткасьці ног чалавечых дабраволіць;

дабраволіць Гасподзь тым, хто баіцца Яго, хто спадзяецца на ласку Ягоную.