Book of Psalms, псалом 146

Lăudaţi pe Domnul! Laudă, suflete, pe Domnul!

Voi lăuda pe Domnul cÓt voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cÓt voi fi.

Nu vă Óncredeţi Ón cei mari, Ón fiii oamenilor, Ón cari nu este ajutor.

Suflarea lor trece, se Óntorc Ón pămÓnt, şi Ón aceeaş zi le pier şi planurile lor.

Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine-şi pune nădejdea Ón Domnul, Dumnezeul său!

El a făcut cerurile şi pămÓntul, marea şi tot ce este Ón ea. El ţine credincioşia Ón veci.

El face dreptate celor asupriţi; dă pÓne celor flămÓnzi: Domnul izbăveşte pe prinşii de război; Domnul deschide ochii orbilor; Domnul Óndreaptă pe cei Óncovoiaţi; Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi.

Domnul ocroteşte pe cei străini, sprijineşte pe orfan şi pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi.

Domnul Ómpărăţeşte Ón veci; Dumnezeul tău, Sioane, rămÓne din veac Ón veac! Lăudaţi pe Domnul!