Book of Psalms, глава 146

146. Mezmur

RAB'be övgüler sunun! Ey gönlüm, RAB'be övgüler sun. Yaşadıkça RAB'be övgüler sunacak, Var oldukça Tanrım'a ilahiler söyleyeceğim. Önderlere, Sizi kurtaramayacak insanlara güvenmeyin. O son soluğunu verince toprağa döner, O gün tasarıları da biter. Ne mutlu yardımcısı Yakup'un Tanrısı olan insana, Umudu Tanrısı RAB'de olana! Yeri göğü, Denizi ve içindeki her şeyi yaratan, Sonsuza dek güvenilir olan, Ezilenlerin hakkını alan, Açlara yiyecek sağlayan O'dur. RAB tutsakları özgür kılar, Körlerin gözünü açar, İki büklüm olanları doğrultur, Doğruları sever. RAB garipleri korur, Öksüze, dul kadına yardım eder, Kötülerin yolunuysa saptırır. RAB Tanrın sonsuza dek, ey Siyon, Kuşaklar boyunca egemenlik sürecek. RAB'be övgüler sunun!