Кніга Псальмаў, псальм 108

Сьпеў. Псальм Давіда. Ўмацаванае сэрца маё, Божа! Буду сьпяваць і выслаўляць [Цябе] ў славе маёй! Збудзіцеся, псалтыр і гусьлі! Я пабуджу сьвітаньне! Буду славіць Цябе сярод людзей, ГОСПАДЗЕ, і буду выслаўляць Цябе сярод народаў, бо па-над неба вялікая міласэрнасьць Твая, і праўда Твая — да аблокаў. Узьвялічся па-над неба, Божа, і па-над усёй зямлёй [няхай будзе] слава Твая! Каб былі ўратаваныя ўмілаваныя Твае, збаў правіцай Тваёй і адкажы мне! Бог сказаў у сьвятасьці Сваёй: “Я ўзрадуюся! Я падзялю Сыхем, і даліну Сукот разьмераю. Мой Гілеад, Мой Манаса, і Эфраім — моц галавы Маёй, Юда — заканадаўца Мой! Мааў — міса для мыцьця Майго; на Эдом кіну сандалы Мае; над [зямлёй] Філістынскай радасна гукаць буду! Хто ўвядзе мяне ў горад умацаваны? Хто завядзе мяне ў Эдом? Ці ж ня Ты, Божа, нас пакінуў і не выходзіш, Божа, з войскамі нашымі? Дай нам успамогу ў прыгнечаньні [нашым], бо марны ратунак чалавечы. З Богам мы зьявім сілу, і Ён растопча прыгнятальнікаў нашых.