Book of Psalms, псалом 108

Pieśń. Psalm. Dawidowy.

Gotowe jest serce moje, Boże, zaśpiewam i zagram. Zbudź się, chwało moja, zbudź się, harfo i cytro! Chcę obudzić jutrzenkę.

Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie, zagram Ci wśród narodów, bo Twoja łaskawość [sięga] aż do niebios, a wierność Twoja po chmury.

Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo, a Twoja chwała ponad całą ziemię!

Aby ocaleli, których miłujesz, wspomóż nas Twą prawicą i wysłuchaj!

Bóg przemówił w swojej świątyni: Będę triumfował i podzielę Sychem, a dolinę Sukkot wymierzę.

Do Mnie należy Gilead, do Mnie Manasses, Efraim jest szyszakiem mojej głowy, Juda moim berłem, Moab jest dla Mnie misą do mycia; na Edom but mój rzucę, nad Filisteą będę triumfował.

Któż mnie wprowadzi do miasta warownego? Któż aż do Edomu mię odprowadzi?

Czyż nie Ty, o Boże, nas odrzuciłeś i już nie wychodzisz, Boże, z naszymi wojskami?

Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi, bo ludzkie ocalenie jest zawodne.

W Bogu dokonamy czynów pełnych mocy i On podepcze naszych nieprzyjaciół.