Кніга Псальмаў, псальм 115

Ня нам, ГОСПАДЗЕ, ня нам, але іменьню Твайму дай Ты славу дзеля міласэрнасьці Тваёй, дзеля праўды Тваёй! Навошта казаць паганам: “Дзе ж Бог іхні?” А Бог наш у небе; усё, што Яму да спадобы, Ён робіць. Іхнія ідалы — срэбра і золата, творы рук чалавечых. Маюць вусны, і не гавораць; маюць вочы, і ня бачаць; маюць вушы, і ня чуюць, маюць ноздры, і нюху няма; рукі ў іх, і ня мацаюць; ногі ў іх, і ня ходзяць; і не выказваюцца горлам сваім. Няхай стануцца падобнымі да іх тыя, што іх робяць, усе, што на іх спадзяюцца. Ізраілю, спадзявайся на ГОСПАДА. Ён — дапамога іхняя і шчыт іх! Доме Аарона, спадзявайся на ГОСПАДА. Ён — дапамога іхняя і шчыт іх! Вы, што ГОСПАДА баіцёся, спадзявайцеся на ГОСПАДА: Ён — дапамога іхняя і шчыт іх! ГОСПАД памятае пра нас. Ён будзе дабраслаўляць, Ён будзе дабраслаўляць дом Ізраіля, Ён будзе дабраслаўляць дом Аарона, Ён будзе дабраслаўляць тых, што баяцца ГОСПАДА, разам малых і вялікіх. Няхай памножыць вас ГОСПАД, вас і вашых сыноў. Дабраслаўлёныя вы ГОСПАДАМ, Які стварыў неба і зямлю. Неба — неба ГОСПАДА, а зямлю Ён даў сынам чалавечым. Ня мёртвыя хваляць ГОСПАДА, ня ўсе тыя, што зыходзяць ў [месца] маўчаньня, але мы будзем дабраслаўляць ГОСПАДА ад цяпер і на вякі. Альлелюя!