Book of Psalms, псалом 115

Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioşia Ta!

Pentruce că zică neamurile: ,,Unde este Dumnezeul lor?`` Dumnezeul nostru este Ón cer, El face tot ce vrea.

Idolii lor sÓnt argint şi aur, făcuţi de mÓni omeneşti.

Au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd, au urechi, dar n'aud, au nas, dar nu miroase, au mÓni, dar nu pipăie, picioare, dar nu merg; nu scot niciun sunet din gÓtlejul lor.

Ca ei sÓnt cei ce -i fac; toţi cei ce se Óncred Ón ei.

Israele, Óncrede-te Ón Domnul! El este ajutorul şi scutul lor.

Casa lui Aaron, Óncrede-te Ón Domnul! El este ajutorul şi scutul lor.

Cei ce vă temeţi de Domnul, Óncredeţi-vă Ón Domnul! El este ajutorul şi scutul lor.

Domnul Şi-aduce aminte de noi: El va binecuvÓnta, va binecuvÓnta casa lui Israel, va binecuvÓnta casa lui Aaron, va binecuvÓnta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici şi pe cei mari.

Domnul să vă Ónmulţească tot mai mult, pe voi şi pe copiii voştri!

Fiţi binecuvÓntaţi de Domnul, care a făcut cerurile şi pămÓntul!

Cerurile sÓnt ale Domnului, dar pămÓntul l -a dat fiilor oamenilor.

Nu morţii laudă pe Domnul, şi nici vreunul din cei ce se pogoară Ón locul tăcerii, ci noi, noi vom binecuvÓnta pe Domnul, deacum şi pÓnă Ón veac. Lăudaţi pe Domnul!