Кніга Псальмаў, псальм 115

Алілуя.

Я вераваў і таму казаў: я моцна засмучаны.

Я сказаў неабачліва: усякі чалавек - мана.

Што аддам Госпаду за ўсе дабрачынствы Ягоныя мне?

Чару ратунку прыму, і імя Гасподняе клікну.

Зарокі мае аддам Госпаду перад усім народам Ягоным.

Дарагая ў Гасподніх вачах сьмерць сьвятых Ягоных!

О, Госпадзе! я раб Твой, я раб Твой і сын рабыні Тваёй, Ты разамкнуў мне кайданы.

Табе прынясу ахвяру хвалы, і імя Гасподняе клікну.

Зарокі мае аддам Госпаду перад усім народам Ягоным,

у дварах дома Гасподняга, сярод цябе, Ерусаліме! Алілуя.