Кніга Псальмаў, псальм 80

Кіраўніку хору: на лад: “Лілея сьведчаньня”. Псальм Асафа. Пастыру Ізраіля, прыхілі вуха! Ты, Які, як авечкі, водзіш Язэпа, Які на херувімах сядаеш, зазьзяй! Перад абліччам Эфраіма, і Бэн’яміна, і Манасы абудзі магутнасьць Тваю і прыйдзі збавіць нас! Божа, вярні нас назад. Асьвяці нас абліччам Тваім, і будзем збаўленыя! ГОСПАДЗЕ, Божа Магуцьцяў, дакуль Ты будзеш ў гневе пры малітве народу Твайго? Ты накарміў іх хлебам сьлёзаў і шчодра сьлязамі напаіў іх. Ты паставіў нас як [костку] нязгоды дзеля суседзяў нашых, і ворагі нашыя кпяць над намі. Божа Магуцьцяў, вярні нас назад. Асьвяці нас абліччам Тваім, і будзем збаўленыя! Ты вінаградную лазу вынес з Эгіпту, выгнаў народы і яе пасадзіў. Ты расчысьціў [месца] перад абліччам яе, і ўкараніў карані ейныя, і яна напоўніла зямлю. Горы пакрыліся ценем яе, і вецьце яе — як кедры Божыя. Яна пусьціла галіны свае аж да мора, і парасткі свае — да ракі. Чаму Ты раскідаў агароджу ейную, і кожны, хто ідзе дарогаю, абрывае яе? Дзік лясны падкопвае яе, і зьвер палявы пасьвіцца ў ёй. Божа Магуцьцяў, павярніся [да нас], зірні з неба, і паглядзі, і наведай вінаградную лазу гэтую! Захавай тое, што правіца Твая пасадзіла, і парасткі, якія Ты для Сябе ўмацаваў. Яны спалены агнём і пасечаны, і гінуць ад гневу аблічча Твайго. Няхай рука Твая будзе над мужам правіцы Тваёй, над сынам чалавечым, якога Ты ўмацаваў для Сябе! А мы не адступімся ад Цябе; ажыві нас, і мы будзем клікаць імя Тваё. ГОСПАДЗЕ, Божа Магуцьцяў, вярні нас назад. Асьвяці нас абліччам Тваім, і будзем збаўленыя!