Кніга Псальмаў, псальм 81

Кіраўніку хору: на лад Гітыт. Асафа. Весяліцеся перад Богам моцы нашай; радасна гукайце Богу Якубаваму! Пачніце сьпяваньне, вазьміце бубны, гусьлі мілагучныя і псалтыр. Дзьміце ў трубу ў маладзік, у поўню, у дзень нашага сьвята, бо гэткая пастанова у Ізраілі, закон Бога Якубавага. Ён паставіў гэта на сьведчаньне для Язэпа, калі выводзіў з зямлі Эгіпецкай, і мы пачулі мову, якой ня ведалі: “Я прыбраў цяжар з плячэй ягоных, рукі ягоныя вольныя ад кашоў. У бядзе ты паклікаў Мяне, і Я выратаваў цябе; адказаў табе з-за заслоны грымотаў, выспрабаваў цябе пры водах Мэрыбы. (Сэлях) Слухай, народзе Мой! Я буду сьведчыць супраць цябе, Ізраіль, каб ты паслухаў Мяне, і не было ў цябе бога чужога, і не пакланяўся ты богу чужынцаў! Я — ГОСПАД, Бог твой, Які вывеў цябе з зямлі Эгіпецкай! Расчыні шырока вусны твае, і Я напоўню іх. Ды народ Мой не паслухаў голасу Майго, і Ізраіль ня быў паслухмяны Мне. Дык Я пакінуў іх закамянеласьці сэрца іхняга, і яны хадзілі паводле намераў сваіх. О, калі б народ Мой паслухаў Мяне, калі б Ізраіль хадзіў шляхамі Маімі, Я б неўзабаве ўпакорыў ворагаў іхніх, і супраць прыгнятальнікаў іхніх павярнулася б рука Мая. Тыя, што ГОСПАДА ненавідзяць, падпарадкаваліся б ім, а шчасьце іхняе трывала б на вякі. І Я карміў бы іх з тлустасьці пшаніцы, мёдам са скалы насычаў бы іх”.