Book of Psalms, псалом 80

Kierownikowi chóru. Na melodię: Lilie świadectwa... Asafowy. Psalm.

Posłuchaj, Pasterzu Izraela, Ty, co jak trzodę wiedziesz ród Józefa. Ty, który zasiadasz nad cherubami, zabłyśnij, przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem! Wzbudź Twą potęgę i przyjdź nam na pomoc!

O Boże, odnów nas i okaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia.

Panie, Boże Zastępów, jak długo gniewać się będziesz, choć lud Twój się modli?

Nakarmiłeś go chlebem płaczu i obficie napoiłeś go łzami.

Zrobiłeś z nas powód zwady dla naszych sąsiadów, a wrogowie nasi z nas szydzą.

Boże Zastępów, odnów nas i okaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia.

Wyrwałeś winorośl z Egiptu, wygnałeś pogan, a ją zasadziłeś.

Grunt dla niej przygotowałeś, a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię.

Góry okryły się jej cieniem, a cedry Boże jej gałęźmi.

Swe latorośle rozpostarła aż do Morza, a swoje pędy aż do Rzeki.

Dlaczego jej mury zburzyłeś, tak że zrywa z niej [grona] każdy, kto przechodzi drogą, że ją niszczy dzik leśny, a polne zwierzęta obgryzają?

Powróć, o Boże Zastępów! Wejrzyj z nieba, zobacz i nawiedź tę winorośl; i chroń tę, którą zasadziła Twa prawica, ‹latorośl, którą umocniłeś dla siebie›.

Ci, którzy ją spalili ogniem i wycięli, niech zginą od grozy Twojego oblicza!

Niech ręka Twoja będzie nad mężem Twej prawicy, nad synem człowieczym, któregoś utwierdził dla siebie.

Nie odstąpimy już więcej od Ciebie; zachowaj nas przy życiu, byśmy wzywali Twojego imienia.

Panie, Boże Zastępów, odnów nas i ukaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia.