Proverbs of Solomon, глава 21

Serce króla w ręku Pana jak płynąca woda, On zwraca je, dokąd [sam] chce.

Każdego droga zdaje mu się prawa, lecz Pan osądza serca.

Postępowanie uczciwe i prawe milsze Panu niż krwawa ofiara.

Dumne oczy i serce nadęte, [ta] pochodnia występnych jest grzechem.

Zamiary pracowitego [przynoszą] zysk, a wszystkich śpieszących się - biedę.

Gromadzenie skarbów językiem kłamliwym, to wiatr ścigany - szukanie śmierci.

Przemoc występnych porwie ich samych, bo nie chcą strzec prawości.

Kręta droga zbrodniarza, niewinny działa z prawością.

Lepsze mieszkanie w kącie dachu niż żona swarliwa i dom obszerny.

Dusza grzesznika pożąda zła, w jego oczach bliźni nie znajduje łaski.

Gdy karzą szydercę, mądrzeje prostaczek, gdy uczą mądrego, on wiedzę zdobywa.

Sprawiedliwy [Bóg] myśli o domu zbrodniarza, w nieszczęście wtrąca nieprawych.

Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez skutku.

Dar potajemny uśmierza gniew, a złość największą - podarek w zanadrzu.

Cieszy się prawy z czynów uczciwych, są one postrachem dla ludzi nieprawych.

Kto zbacza z drogi rozwagi, odpocznie w towarzystwie cieni.

Popada w nędzę, kto lubi hulanki, nie wzbogaci się, kto lubi oliwę i wino.

Okupem prawego - odstępca, niewierny - zamiast prawego.

Lepiej mieszkać w pustyni niż z żoną kłótliwą, mrukliwą.

Cenny skarb i oliwa w domu mądrego, a głupiec je marnotrawi.

Kto szuka prawości, dobroci, ten znajdzie życie, ‹powodzenie› i chwałę.

Mądry się wdarł do miasta siłaczy i zniszczył moc, której ufali.

Strzegąc swych ust i języka, chroni się życie przed uciskami.

Pyszałek, samochwał: nazywany szydercą działa z nadmiaru swej pychy.

Pragnienie uśmierca leniucha, bo jego rękom nie chce się pracować.

On tylko pożąda dzień cały, a prawy udziela - nie szczędzi.

Obrzydła ofiara występnych, tym bardziej złożona w złej myśli.

Zginie świadek fałszywy, kto [umie] słuchać, może ciągle mówić.

Niewierny ma upór na twarzy, a prawy umacnia swe drogi.

Nie ma mądrości ani rozumu, ni rady przeciwko Panu.

Na dzień bitwy osiodła się konia, ale zwycięstwo zależy od Pana.