Book of Psalms, псалом 112

Alleluja. Szczęśliwy mąż, który się boi Pana i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach.

Potomstwo jego będzie potężne na ziemi: pokolenie prawych dozna błogosławieństwa.

Dobrobyt i bogactwo będzie w jego domu, a sprawiedliwość jego przetrwa na zawsze.

Wschodzi w ciemności jako światło dla prawych, łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza, postępuje w swych sprawach uczciwie.

Na pewno się nie zachwieje; sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci.

Nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny; mocne jego serce, zaufało Panu.

Serce jego stateczne lękać się nie będzie, aż z góry spojrzy na swych przeciwników.

Rozdaje - obdarza ubogich, sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze; potęga jego wzmoże się ze sławą.

Widzi to występny, gniewa się, zgrzyta zębami i marnieje. Pragnienie występnych wniwecz się obróci.