Book of Psalms, псалом 123

Pieśń stopni. Do Ciebie wznoszę me oczy, który mieszkasz w niebie.

Oto jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów i jak oczy służącej na ręce jej pani, tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, dopóki się nie zmiłuje nad nami.

Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, bo wzgardą jesteśmy nasyceni.

Dusza nasza jest nasycona szyderstwem zarozumialców i wzgardą pyszałków.