Book of Psalms, псалом 3

Psalm Dawida, gdy uciekał przed swoim synem Absalomem.

Panie, jakże wielu jest tych, którzy mnie trapią, jak wielu przeciw mnie powstaje!

Wielu jest tych, co mówią o mnie: Nie ma dla niego zbawienia w Bogu.

A jednak, Panie, Ty, jesteś dla mnie tarczą, Tyś chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz.

Wołam swym głosem do Pana, On odpowiada ze świętej swojej góry.

Kładę się, zasypiam i znowu się budzę, bo Pan mnie podtrzymuje.

Wcale się nie lękam tysięcy ludu, choć przeciw mnie dokoła się ustawiają.

Powstań, o Panie! Ocal mnie, mój Boże! Bo uderzyłeś w szczękę wszystkich moich wrogów i wyłamałeś zęby grzeszników.

Od Pana pochodzi zbawienie. Błogosławieństwo Twoje nad narodem Twoim.