First Epistle of Paul to the Corinthians, глава 5

Din toate părţile se spune că Óntre voi este curvie; şi Óncă o curvie de acelea, care nici chiar la păg‚ni nu se pomenesc; p‚nă acolo că unul din voi trăieşte cu nevasta tatălui său.

Şi voi v-aţi fălit! Şi nu v-aţi m‚hnit mai degrabă, pentru ca cel ce a săv‚rşit fapta aceasta, să fi fost dat afară din mijlocul vostru!

C‚t despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de faţă cu duhul, am şi judecat, ca şi c‚nd aş fi fost de faţă, pe cel ce a făcut o astfel de faptă.

Œn Numele Domnului Isus, voi şi duhul meu, fiind adunaţi laolaltă, prin puterea Domnului nostru Isus, am hotăr‚t ca un astfel de om să fie dat pe m‚na Satanei, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie m‚ntuit Ón ziua Domnului Isus.

Nu vă lăudaţi bine. Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala?

Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără aluat; căci Hristos, Paştele noastre, a fost jertfit.

Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate şi viclenie, ci cu azimile curăţiei şi adevărului.

V-am scris Ón epistola mea să n-aveţi nici o legătură cu curvarii. ñ Œnsă n-am Ónţeles cu curvarii lumii acesteia, sau cu cei lacomi de bani, sau cu cei hrăpăreţi, sau cu cei ce se Ónchină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieşiţi din lume.

Ci v-am scris să n-aveţi nici un fel de legături cu vreunul care, măcar că Óşi zice Ñfrateî, totuşi este curvar, sau lacom de bani, sau Ónchinător la idoli, sau defăimător, sau beţiv, sau hrăpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să m‚ncaţi.

Œn adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecaţi pe cei dinăuntru?

C‚t despre cei de afară, Ói judecă Dumnezeu. Daţi afară dar din mijlocul vostru pe răul acela.