1 Samuel, глава 16

Domnul a zis lui Samuel: ÑC‚nd vei Ónceta să pl‚ngi pe Saul, pentru că l-am lepădat, ca să nu mai domnească peste Israel? Umple-ţi cornul cu untdelemn, şi du-te; te voi trimite la Isai, Betleemitul, căci pe unul din fiii lui Mi l-am ales ca Ómpărat.î Samuel a zis: ÑCum să mă duc? Saul are să afle, şi mă va ucide.î Şi Domnul a zis: ÑSă iei cu tine un viţel, şi să zici: ,Vin să aduc o jertfă Domnului.í Să pofteşti pe Isai la jertfă; Eu Óţi voi arăta ce trebuie să faci, şi Œmi vei unge pe acela pe care-ţi voi spune să-l ungi.î Samuel a făcut ce zisese Domnul, şi s-a dus la Betleem. Bătr‚nii cetăţii au alergat Ónspăim‚ntaţi Ónaintea lui şi au zis: ÑCe vesteşte venirea ta: ceva bun?î El a răspuns: ÑDa; vin să aduc o jertfă Domnului. Sfinţiţi-vă, şi veniţi cu mine la jertfă.î A sfinţit şi pe Isai cu fiii lui, şi i-a poftit la jertfă.

C‚nd au intrat ei, Samuel, văz‚nd pe Eliab, şi-a zis: ÑNegreşit, unsul Domnului este aici Ónaintea Lui.î Şi Domnul a zis lui Samuel: ÑNu te uita la Ónfăţişarea şi Ónălţimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul se uită la inimă.î Isai a chemat pe Abinadab, şi l-a trecut pe dinaintea lui Samuel; şi Samuel a zis: ÑNici pe acesta nu l-a ales Domnul.î Isai a trecut pe Şama; şi Samuel a zis: ÑNici pe acesta nu l-a ales Domnul.î Şi aşa a trecut Isai pe cei şapte fii ai lui pe dinaintea lui Samuel; şi Samuel a zis lui Isai: ÑDomnul n-a ales pe nici unul din ei.î Apoi Samuel a zis lui Isai: ÑAceştia sunt toţi fiii tăi?î. Şi el a răspuns: ÑA mai rămas cel mai t‚năr, dar paşte oile.î Atunci Samuel a zis lui Isai: ÑTrimite să-l aducă, fiindcă nu vom şedea la masă p‚nă nu va veni aici.î Isai a trimis să-l aducă. Şi el era cu păr bălai, cu ochi frumoşi şi faţă frumoasă. Domnul a zis lui Samuel: ÑScoală-te, şi unge-l, căci el este!î Samuel a luat cornul cu untdelemn, şi l-a uns Ón mijlocul fraţilor lui. Duhul Domnului a venit peste David, Óncep‚nd din ziua aceea şi Ón cele următoare. Samuel s-a sculat, şi s-a dus la Rama.

Duhul Domnului S-a depărtat de la Saul; şi a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul.

Slujitorii lui Saul i-au zis: ÑIată că un duh rău de la Dumnezeu te munceşte.

Poruncească numai domnul nostru! Robii tăi sunt Ónaintea ta. Ei vor căuta un om care să ştie să c‚nte cu harfa; şi, c‚nd duhul rău trimis de Dumnezeu, va fi peste tine, el va c‚nta cu m‚na, şi vei fi uşurat.î Saul a răspuns slujitorilor săi: ÑGăsiţi-mi dar un om care să c‚nte bine, şi aduceţi-l la mine.î Unul din slujitori a luat cuv‚ntul, şi a zis: ÑIată, am văzut pe un fiu al lui Isai, Betleemitul, care ştie să c‚nte; el este şi un om tare şi voinic, un războinic, vorbeşte bine, este frumos la chip, şi Domnul este cu el.î Saul a trimis nişte oameni la Isai, să-i spună: ÑTrimite-mi pe fiul tău David, care este cu oile.î Isai a luat un măgar, l-a Óncărcat cu p‚ine, cu un burduf cu vin şi cu un ied, şi a trimis lui Saul aceste lucruri, prin fiul său David.

David a ajuns la Saul, şi s-a Ónfăţişat Ónaintea lui; i-a plăcut mult lui Saul, şi a fost pus să-i poarte armele.

Saul a trimis vorbă lui Isai, zic‚nd: ÑTe rog să laşi pe David Ón slujba mea, căci a căpătat trecere Ónaintea mea.î Şi c‚nd duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua harfa şi c‚nta cu m‚na lui; Saul răsufla atunci mai uşor, se simţea uşurat, şi duhul cel rău pleca de la el.