1 Samuel, глава 5

Filistenii au luat chivotul lui Dumnezeu, şi l-au dus din Eben-Ezer la Asdod După ce au pus m‚na pe chivotul lui Dumnezeu, Filistenii l-au dus Ón casa lui Dagon (Zeul peşte) şi l-au aşezat l‚ngă Dagon.

A doua zi, Asdodenii, care se sculaseră dis-de-dimineaţă, au găsit pe Dagon Óntins cu faţa la păm‚nt, Ónaintea chivotului Domnului. Au luat pe Dagon, şi l-au pus Ónapoi la locul lui.

Şi a doua zi, scul‚ndu-se dis-de-dimineaţă, au găsit pe Dagon Óntins cu faţa la păm‚nt, Ónaintea chivotului Domnului; capul lui Dagon şi cele două m‚ini ale lui erau tăiate pe prag, şi nu-i rămăsese dec‚t trunchiul.

De aceea, p‚nă Ón ziua de azi, preoţii lui Dagon şi toţi cei ce intră Ón casa lui Dagon, la Asdod, nu calcă pe prag.

M‚na Domnului a apăsat asupra celor din Asdod, şi i-a pustiit; i-a lovit cu bube la şezut, at‚t Ón Asdod c‚t şi Ón ţinutul lui.

C‚nd au văzut că aşa stau lucrurile, oamenii din Asdod au zis: ÑChivotul Dumnezeului lui Israel să nu răm‚nă la noi, căci m‚na Lui apasă asupra noastră şi asupra lui Dagon, dumnezeul nostru.î Şi au trimis şi au adunat la ei pe toţi domnitorii Filistenilor, şi au zis: ÑCe să facem cu chivotul Dumnezeului lui Israel?î Domnitorii au răspuns: ÑSă se ducă la Gat chivotul Dumnezeului lui Israel.î Şi au adus acolo chivotul Dumnezeului lui Israel.î Dar după ce a fost dus acolo, m‚na Domnului a apăsat asupra cetăţii, şi a fost o mare groază; a lovit pe oamenii cetăţii de la mic p‚nă la mare, şi au avut o spuzenie de bube la şezut.

Atunci au trimis chivotul lui Dumnezeu la Ecron. C‚nd a intrat chivotul lui Dumnezeu Ón Ecron, Ecroniţii au strigat: ÑAu adus la noi chivotul Dumnezeului lui Israel, ca să ne omoare, pe noi şi poporul nostru.î Şi au trimis şi au str‚ns pe toţi domnitorii Filistenilor, şi au zis: ÑTrimiteţi Ónapoi chivotul Dumnezeului lui Israel; să se Óntoarcă la locul lui, ca să nu ne omoare, pe noi şi poporul nostru.î Căci Ón toată cetatea era o groază de moarte, şi m‚na lui Dumnezeu apăsa cu putere.

Oamenii care nu mureau, erau loviţi cu bube la şezut, şi ţipetele cetăţii se Ónălţau p‚nă la cer.