2 Samuel, глава 9

David a zis: ÑA mai rămas cineva din casa lui Saul, ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan?î Era un slujitor din casa lui Saul, numit Ţiba, pe care l-au adus la David. Œmpăratul i-a zis: ÑTu eşti Ţiba?î Şi el a răspuns: ÑRobul tău, da!î Œmpăratul a zis: ÑNu mai este nimeni din casa lui Saul, ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu?î Şi Ţiba a răspuns Ómpăratului: ÑMai este un fiu al lui Ionatan, olog de picioareî.

Œmpăratul a zis: ÑUnde este?î Şi Ţiba a răspuns Ómpăratului: ÑEste Ón casa lui Machir fiul lui Amiel, la Lodebarî.

Œmpăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar.

Şi Mefiboşet, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu faţa la păm‚nt, şi s-a Ónchinat. David a zis: ÑMefiboşet!î Şi el a răspuns: ÑIată robul tău!î David i-a zis: ÑNu te teme, căci vreau să-ţi fac bine din pricina tatălui tău Ionatan. Œţi voi da Ónapoi toate păm‚nturile tatălui tău Saul, şi vei m‚nca totdeauna la masa meaî.

El s-a Ónchinat, şi a zis: ÑCine este robul tău, ca să te uiţi la un c‚ine mort ca mine?î Œmpăratul a chemat pe Ţiba, slujbaşul lui Saul, şi i-a zis: ÑDau fiului stăp‚nului tău tot ce era al lui Saul şi tot ce avea toată casa lui.

Tu să lucrezi păm‚nturile pentru el, tu, fiii tăi, şi robii tăi, şi să str‚ngi roadele, ca fiul stăp‚nului tău să aibă p‚ine de m‚ncare; şi Mefiboşet, fiul stăp‚nului tău, va m‚nca totdeauna la masa meaî. Şi Ţiba avea cincisprezece fii şi douăzeci de robi.

El a zis Ómpăratului: ÑRobul tău va face tot ce porunceşte Ómpăratul, domnul meu, robului săuî. Şi Mefiboşet a m‚ncat la masa lui David, ca unul din fiii Ómpăratului.

Mefiboşet avea un fiu mic, numit Mica, şi toţi cei ce locuiau Ón casa lui Ţiba erau robii lui Mefiboşet.

Mefiboşet locuia la Ierusalim, căci m‚nca totdeauna la masa Ómpăratului. El era olog de am‚ndouă picioarele.