Book of Deuteronomy, глава 14

Voi sunteţi copiii Domnului, Dumnezeului vostru. Să nu vă faceţi crestături şi să nu vă radeţi Óntre ochi pentru un mort.

Căci tu eşti un popor sf‚nt pentru Domnul, Dumnezeul tău, şi Domnul Dumnezeul tău te-a ales, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa păm‚ntului.

Să nu măn‚nci nici un lucru ur‚cios.

Iată dobitoacele pe care să le m‚ncaţi: boul, oaia şi capra; cerbul, căprioara şi bivolul; zimbrul, capra neagră, capra sălbatică şi girafa.

Să m‚ncaţi din orice dobitoc care are copita despicată, unghia despărţită Ón două şi rumegă.

Dar să nu m‚ncaţi din cele ce rumegă numai, sau care au numai copita despicată şi unghia despărţită Ón două. Astfel, să nu m‚ncaţi cămila, iepurele şi iepurele de casă, care rumegă, dar n-au copita despicată: să le priviţi ca necurate.

Să nu m‚ncaţi porcul, care are copita despicată, dar nu rumegă: să-l priviţi ca necurat. Să nu m‚ncaţi din carnea lor, şi să nu vă atingeţi de trupurile lor moarte.

Iată dobitoacele din care veţi m‚nca, din toate cele ce sunt Ón ape: să m‚ncaţi din toate cele ce au Ónotătoare şi solzi.

Dar să nu m‚ncaţi din nici unul din cele ce n-au Ónotătoare şi solzi: să le priviţi ca necurate.

Să m‚ncaţi orice pasăre curată.

Dar iată pe acelea pe care nu le puteţi m‚nca: vulturul, gripsorul şi vulturul de mare; şorecarul, şoimul, gaia şi tot ce ţine de neamul său; corbul şi toate soiurile lui; struţul, bufniţa, pescărelul, coroiul şi ce ţine de neamul lui; huhurezul, cocost‚rcul şi lebăda; pelicanul, corbul de mare şi heretele, barza, b‚tlanul şi ce ţine de neamul lui, pupăza şi liliacul.

Să priviţi ca necurată orice t‚r‚toare care zboară: să nu m‚ncaţi din ea.

Să m‚ncaţi orice pasăre curată.

Să nu m‚ncaţi din nici o mortăciune; s-o dai străinului care va fi Ón cetăţile tale, s-o măn‚nce, sau s-o vinzi unui străin; căci tu eşti un popor sf‚nt pentru Domnul, Dumnezeul tău. Să nu fierbi iedul Ón laptele mamei lui.

Să iei zeciuiala din tot ce-ţi va aduce săm‚nţa, din ce-ţi va aduce ogorul Ón fiecare an.

Şi să măn‚nci Ónaintea Domnului Dumnezeului tău, Ón locul pe care-l va alege ca să-Şi aşeze Numele acolo, zeciuiala din gr‚ul tău, din mustul tău şi din untdelemnul tău, şi Ónt‚ii născuţi din cireada şi turma ta, ca să te Ónveţi să te temi totdeauna de Domnul, Dumnezeul tău.

Poate c‚nd te va binecuv‚nta Domnul, Dumnezeul tău, drumul va fi prea lung ca să-ţi poţi duce zeciuiala acolo, din pricina depărtării tale de locul pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul tău, ca să-Şi pună acolo Numele Lui.

Atunci, să-ţi prefaci zeciuiala Ón argint, să str‚ngi argintul acela Ón m‚nă, şi să te duci la locul pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul tău.

Acolo, să cumperi cu argintul acela tot ce vei dori: boi, oi, vin şi băuturi tari, tot ce-ţi va plăcea, să le măn‚nci Ónaintea Domnului, Dumnezeului tău, şi să te bucuri tu şi familia ta.

Să nu părăseşti pe Levitul care va fi Ón cetăţile tale, căci n-are nici parte de moşie, nici moştenire cu tine.

După trei ani, să scoţi toată zeciuiala din venitul tău din anul al treilea, şi s-o pui Ón cetăţile tale.

Atunci să vină Levitul, care n-are nici parte, nici moştenire cu tine, străinul, orfanul şi văduva, care vor fi Ón cetăţile tale, şi să măn‚nce şi să se sature, pentru că Domnul, Dumnezeul tău, să te binecuv‚nteze Ón toate lucrările pe care le vei face cu m‚inile tale.