Book of Ezekiel, глава 15

Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit, astfel: ÑFiul omului, ce are lemnul de viţă mai mult dec‚t orice alt lemn, viţele de vie mai mult dec‚t cele ce sunt printre copacii din pădure?

Ia oare cineva din lemnul acesta, ca să facă vreo lucrare? Face cineva din el vreun c‚rlig de at‚rnat ceva Ón el?

Iată că este pus pe foc să ardă; după ce Ói arde focul cele două capete şi mijlocul, mai poate fi el bun de ceva?

Iată, c‚nd era Óntreg, nu se putea face nimic din el; cu c‚t mai puţin acum, după ce l-a mistuit şi l-a ars focul, s-ar mai putea face vreo lucrare din el?

De aceea aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ÑCa lemnul de viţă dintre copacii din pădure, pe care-l pun pe foc să-l ard, aşa voi da şi pe locuitorii Ierusalimului.

Œmi voi Óntoarce Faţa Ómpotriva lor; au ieşit din foc, dar focul Ói va arde de tot. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul, c‚nd Œmi voi Óntoarce Faţa Ómpotriva lor.

Voi preface ţara Óntr-un pustiu, pentru că au fost necredincioşi, zice Domnul Dumnezeu.î