Book of Hosea, глава 6

ÑVeniţi, să ne Óntoarcem la Domnul! Căci El ne-a sf‚şiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile.

El ne va da iarăşi viaţa Ón două zile; a treia zi ne va scula, şi vom trăi Ónaintea Lui.

Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El se iveşte ca zorile dimineţii, şi va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă păm‚ntul!î ñ Ce să-ţi fac, Efraime? Ce să-ţi fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineaţă, şi ca roua care trece cur‚nd.

De aceea Ói voi biciui prin prooroci, Ói voi ucide prin cuvintele gurii Mele, şi judecăţile Mele vor străluci ca lumina!

Căci bunătate voiesc, nu jertfe, şi cunoştinţă de Dumnezeu mai mult dec‚t arderi de tot!

Dar ei au călcat legăm‚ntul, ca oricare om de r‚nd; şi nu Mi-au fost credincioşi atunci.

Galaadul este o cetate de nelegiuiţi, plină de urme de s‚nge!

Ceata preoţilor este ca o ceată de t‚lhari, care stă la p‚ndă, săv‚rşind omoruri pe drumul Sihemului; da, se dedau la mişelii.

Œn casa lui Israel am văzut lucruri grozave: acolo Efraim curveşte, Israel se spurcă.

Şi ţie, Iudo, Óţi este pregătit un seceriş, c‚nd voi aduce Ónapoi pe robii de război ai poporului Meu!