Book of Jeremiah, глава 45

Cuv‚ntul pe care l-a spus proorocul Ieremia către Baruc, fiul lui Neriia, c‚nd a scris Óntr-o carte cuvintele acestea, după spusele lui Ieremia, Ón al patrulea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, Ómpăratul lui Iuda, sună astfel: ÑAşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel, despre tine, Baruc: ,Tu zici: ,Vai de mine! căci Domnul a adus Óntristare peste durerea mea; Ómi sleiesc puterile suspin‚nd, şi nu găsesc odihnă!í Spune-i: ,Aşa vorbeşte Domnul: ,Iată că ce am zidit, voi dăr‚ma; ce am sădit, voi smulge, şi anume ţara aceasta.

Şi tu umbli după lucruri mari? Nu umbla după ele! Căci iată, voi aduce nenorocirea peste orice făptură, zice Domnul, dar ţie Óţi voi da ca pradă de război viaţa ta, Ón toate locurile unde vei merge.î